Program konferencji

Piątek, 29 listopada 2019

ul. Bernardyńska 3

PANEL 1 13.00-14.30

Michał Pokrowiecki (Uniwersytet Jagielloński), „Osiem miesięcy” – żałoba i technologia w podcaście LifeAfter

Mgr Kamila Zielińska-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), Pograjmy w emocje, czyli o trudnych uczuciach w grach planszowych

Maja Worwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), „NYA” – terapeutyczna gra planszowa dla żałobników inspirowana pogańską tradycją pogrzebową Słowian

przerwa na kawę

PANEL II 15.00-16.30

Mgr Kamilla Maria Pijanowska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Celebracja umierania. Fryderyk Chopin na łożu śmierci

Mgr Paulina Kasińska (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie),Pamięć odzyskana? Trauma Zagłady a seksualność w pracach Helen Epstein

Mgr Adrian Wielec (Szkoła Główna Handlowa), Tęsknota i tymczasowość w relacjach przesiedlonych w wyniku zmiany granic z 1951 roku

przerwa na kawę

PANEL III 17.00-18.30

Dr Tomasz Kuprjanowicz (Uniwersytet Jagielloński), F. Dostojewski w morzu informacji

współczesnego świata

Marcin Sarna (Uniwersytet Jagielloński), Melancholia Norwida – nervalowski trop

Mgr Maksymilian Wroniszewski (Uniwersytet Gdański), Melancholia i depresja. Wybrane wątki historii nozologii psychiatrycznej

Sobota, 30 listopada 2019

Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52

 sale 114, 118 oraz 108, 2 piętro

PANEL IV A 11.00-12.30

Mgr Łucja Lange (Uniwersytet Łódzki, IBL PAN), „Żałoba w obrazkach”. Od fotografii postmortem do fotografii terapeutycznej

Mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Niewypowiedziane słowa, zatarte obrazy. Proza Jáchyma Topola a problem utraty – perspektywa środkowoeuropejska

Mgr Karolina Kopańska, Żałoba i poszukiwanie siebie w twórczości Giovanniego Agnoloniego

PANEL IV B 11.00-12.30

Mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski), Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie – analiza zagadnienia na podstawie doświadczeń

Mgr Monika Dubiel (Uniwersytet Warszawski), Prawo do bólu – między afirmacją a rehabilitacją niepełnosprawności

Mgr Iwona Micorek (Uniwersytet Śląski), Z tęsknotą za pasją … o wypaleniu zawodowym nauczycieli szkół podstawowych

przerwa na kawę

PANEL V A 13.00-14.30

Dr hab. Ireneusz Gielata (Uniwersytet Śląski), Bolesny pląs – figury tańca żałoby

Dr Magdalena Kapała (Uniwersytet Wrocławski), Człowiek wobec spraw egzystencjalnych i ostatecznych. Wrażliwość duchowa jako zasób

Dr Justyna Sztobryn-Bochomulska (Uniwersytet Łódzki), Statyczność i dynamika codzienności dziecka w żałobie

PANEL V B 13.00-14.30

Dr hab. Małgorzata Okupnik (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego), „Remember me, but forget my fate”. O utracie i żałobie w opowieści „Blue Nights” Joan Didion

Mgr Karolina Wyciślik (Uniwersytet Śląski), Melancholia jako doświadczenie straty. Literaturoznawcze „studium przypadku” na podstawie wybranego bohatera „Biegunów” Olgi Tokarczuk

Anna Leśniewska (Uniwersytet Śląski), Intertekstualne ujęcie problemu ludzkiej samotności w Winterreise Müllera, Schuberta i Barańczaka

PANEL V C 13.00-14.30

Mgr Klaudia Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński), Archeologia antyfotografii. Wywoływanie zdjęć oraz widm z Sanoka w pracach Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego

Jan Biedny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sebastiao Salgado – fotograf rozczarowany

Mgr Ewa Kozik (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski), Śmiechem w depresję: kulturowo-społeczna analiza strony internetowej „Z Freudem w łóżku”

przerwa na kawę

PANEL VI A 15.00-16.30

Mgr Łukasz Woiński (Uniwersytet Jagielloński), Tekstowa hybryda jako literacka odpowiedź na doświadczenie żałoby. Przypadek „Grief Is the Thing with Feathers” Maxa Portera w świetle transmedialnych badań genologicznych

Dr Dorota Czerkies (Uniwersytet Jagielloński), „Łzy smutku i miłości, łzy żałoby i zdumienia”. Obraz żałoby w tetralogii Marie Madeleine Marguerite de Montalte (M.M.M.M.) autorstwa Jeana-Philippe’a Toussainta

Dr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

PANEL VI B 15.00-16.30

Mgr Aleksandra Biegalska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Czy fakt pozostawienia bliskich z poczuciem winy może być dobrym argumentem przeciwko dopuszczalności moralnej samobójstwa eutanatycznego?

Maria Onyszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Relacja z (nie)obecnym zmarłym

Filip Brzeźniak (Uniwersytet Jagielloński), Rebeliancka historia melancholii – o ludziach nieznających miary

CFP: Tęsknota, brak, utrata, żałoba

Tęsknota, brak, utrata, żałoba –
cywilizacja, historia, kultura, obyczaj

Kraków, 29-30 listopada 2019

Obecne tempo życia nie pozwala na pełne przeżywanie doznanej straty, często też lekceważone bywają oznaki smutku, odczuwanie straty etc. Brak możliwości przepracowania różnego rodzaju traum negatywnie wpływa na procesy poznawcze i kondycję psychiczną coraz większej ilości członków społeczeństwa. Dyskurs funkcjonujący w mediach społecznościowych wymusza ukazywanie zadowolenia z życia, podczas gdy jednocześnie ilość osób cierpiących z powodu depresji, stanów depresyjnych bądź innych zaburzeń stale rośnie. Chcąc poruszyć tę niełatwą tematykę organizatorzy konferencji pt. Tęsknota, brak, utrata, żałoba – cywilizacja, historia, kultura proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • smutek, melancholia, żal w kulturze (literatura, film, serial, sztuki piękne, muzyka, gry etc.);
 • depresja- aspekty społeczne i kulturowe;
 • utrata – konteksty psychologiczne, kulturowe, historyczne;
 • żałoba i utrata, przepracowywanie żałoby, społeczny odbiór żałoby;
 • syndrom wypalenia, niemoc twórcza, niezdolność do pracy;
 • medialna przestrzeń żałoby, utraty etc.;
 • media społecznościowe a smutek, żałoba, utrata;
 • komunikowanie emocji, językowe aspekty emocji;
 • żałoba, utrata, smutek w doświadczeniu jednostkowym i zbiorowym;
 • religia a żałoba, utrata, smutek;
 • aspekty filozoficzne;
 • utrata, żałoba, smutek w kontekście tradycji i zwyczaju;
 • twórczość artystyczna;
 • rozczarowanie, cierpienie, bezradność w przestrzeni rodzinnej, środowisku pracy, szkoły etc.;
 • poradnictwo i aspekty terapeutyczne;
 • ból psychiczny i ból fizyczny w kontekstach cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tbu.konferencja@gmail.com mija 12 listopada 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://tbukonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Wstęp dla uczestników biernych – bezpłatny.