CFP: Tęsknota, brak, utrata, żałoba

Tęsknota, brak, utrata, żałoba –
cywilizacja, historia, kultura, obyczaj

Kraków, 29-30 listopada 2019

Obecne tempo życia nie pozwala na pełne przeżywanie doznanej straty, często też lekceważone bywają oznaki smutku, odczuwanie straty etc. Brak możliwości przepracowania różnego rodzaju traum negatywnie wpływa na procesy poznawcze i kondycję psychiczną coraz większej ilości członków społeczeństwa. Dyskurs funkcjonujący w mediach społecznościowych wymusza ukazywanie zadowolenia z życia, podczas gdy jednocześnie ilość osób cierpiących z powodu depresji, stanów depresyjnych bądź innych zaburzeń stale rośnie. Chcąc poruszyć tę niełatwą tematykę organizatorzy konferencji pt. Tęsknota, brak, utrata, żałoba – cywilizacja, historia, kultura proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • smutek, melancholia, żal w kulturze (literatura, film, serial, sztuki piękne, muzyka, gry etc.);
 • depresja- aspekty społeczne i kulturowe;
 • utrata – konteksty psychologiczne, kulturowe, historyczne;
 • żałoba i utrata, przepracowywanie żałoby, społeczny odbiór żałoby;
 • syndrom wypalenia, niemoc twórcza, niezdolność do pracy;
 • medialna przestrzeń żałoby, utraty etc.;
 • media społecznościowe a smutek, żałoba, utrata;
 • komunikowanie emocji, językowe aspekty emocji;
 • żałoba, utrata, smutek w doświadczeniu jednostkowym i zbiorowym;
 • religia a żałoba, utrata, smutek;
 • aspekty filozoficzne;
 • utrata, żałoba, smutek w kontekście tradycji i zwyczaju;
 • twórczość artystyczna;
 • rozczarowanie, cierpienie, bezradność w przestrzeni rodzinnej, środowisku pracy, szkoły etc.;
 • poradnictwo i aspekty terapeutyczne;
 • ból psychiczny i ból fizyczny w kontekstach cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tbu.konferencja@gmail.com mija 12 listopada 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://tbukonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Wstęp dla uczestników biernych – bezpłatny.